רמת השרון החדשה תורחב על פי הנחיות לשכת התכנון המחוזית

רמת השרון החדשה תורחב ותכלול קרקעות מדינה הממוקמות מצפון, כך על פי החלטה של מנהל התכנון במחוז תל אביב